Blog: “Food for thought “

Food for thought Écht moeilijke keuzes zijn op één hand te tellen. Dat zijn meestal dilemma’s waarbij iedere keuze ten koste gaat van iets anders.  Als mens, manager en ondernemer krijg je daarmee hoe dan ook een keer te maken. En verder? Kijk eens terug! Welke keuzes zijn voor jou in baan of business richtinggevend geweest, wat ging eraan vooraf en waar heeft het je gebracht? Think about it! Voor Risór denk ik met regelmaat na over richting. Ook als check om

Erop of eronder?

Erop of eronder?  Risór gelooft in het kunnen van mensen. Zij staan aan de basis van dromen, ideeën en nieuwe ontwikkelingen. Dat blijkt uit het stuwmeer aan innovaties dat in de afgelopen decennia is ontstaan. Er is volop geïnvesteerd in onderzoek, technologieën, concepten, nieuwe en verbeterde toepassingen. Het gaat om verbindingen tussen nieuwe concepten, marktkansen, talenten, samenwerking, technologie en waarden. De mens is de hefboom in realisatie en het succes valt of staat met de keuzes die hij hierin maakt. Eén