Bedrijf leiden: heb jij financieel inzicht?

Meten is weten. Begrotingen, prognoses en financiële tooling helpen je prestaties te meten. Hiermee kun je je business begrijpen en op basis van feiten beslissingen onderbouwen.  Als leidinggevende hoef je niet persé een financieel deskundige te zijn. Het is wel, net als strategische denken, onderdeel van je werk om te weten hoe je eigen financiële situatie zich verhoudt tot de marktsituatie en concurrenten. De balans, verlies en winstrekening en overzicht van liquide middelen geven je overzicht en inzicht. En met de juiste stuurinformatie kun je acties en resultaten beïnvloeden. Ben jij vertrouwd met de financiële gegevens van je bedrijf?

Tips:
  1. Ga in gesprek met een financieel expert als je onvoldoende financieel onderlegd bent.
  2. Laat je informeren over de balans, het overzicht liquide middelen en de winst- en verliesrekening.
  3. Stel een exploitatiebegroting op, aan de hand van cijfers uit het verleden en de verwachtingen voor de toekomst.
  4. Met ‘wat als?’ kun je scenario’s opnemen in de begroting en risico’s ondervangen.
  5. Als je als leidinggevende verantwoordelijk bent voor een deelproces, laat je dan uitleggen wat de impact daarvan is op de totale bedrijfsbegroting.

Getriggerd? Laat hieronder je vraag achter en wij nemen contact met je op.