Inspireren als business model

Herman Bolhuis is mede-eigenaar en -oprichter van de 3D Makers Zone in Haarlem. Naast het 3D-printen ondersteunt de 3D Makers Zone vooral de innovatiestrategie van ondernemingen. Een plek waar smart industrie en circulaire industrie elkaar ontmoeten. Op zoek naar een inspiratiebron voor onze nieuwsbrief kwamen we in contact met Herman en brachten hem een bezoek.

Direct bij aankomst is het al duidelijk. De 3D Makers Zone is een magneet voor bedrijven en specialisten uit de wijde omtrek. Er is een kleine bijeenkomst en een groep van 25 jongvolwassenen luistert, kijkt en vraagt. “Zo gaat het hier de hele dag door”, vertelt Herman. “Maandelijks hebben we zo’n 40 bedrijven of groepen te gast die we vertellen over innovatie, kennis laten maken met 3D printen en inzicht geven in nieuwe markten en kansen.”

Herman heeft een innerlijke drive voor vernieuwing. “Ik heb een fascinatie voor vormvrijheid en ben gegrepen door de mogelijkheden die 3D printen hierin biedt. Ik ben altijd iemand die verder denkt en geloof dat je meer bereikt door co-creatie. Zo ben ik ook gefascineerd door bijvoorbeeld de blockchain technologie. Ik ben ervan overtuigd dat het zoveel vernieuwing gaat brengen en dat dit invloed heeft op het dagelijks leven van ons allemaal.”

Expertises bij elkaar brengen

De 3D Makers Zone houdt zich niet alleen bezig met het produceren met behulp van 3D printers. Je zou de techniek eerder als een startpunt of inspiratie kunnen zien voor een veel groter traject. “Inspiratie moet overgaan in innovatie. Binnen de 3D Makers Zone beperken we ons niet alleen tot inspireren door te laten zien wat er kan, we proberen ook daadwerkelijk iets voor elkaar te krijgen. Maar dat doen we niet alleen. Ik geloof in samenwerken, iets proberen. Door expertises bij elkaar te brengen ontstaat er iets. Deze vorm van co-creatie stimuleren we door regelmatig multidisciplinaire sessies te houden. Volgende week organiseren we bijvoorbeeld een Makathon waar PWN, Hoogheemraadschap, het Nova College en iedereen die zich geroepen voelt, op zoek gaan naar smart solutions voor water- en natuurbeheer. Hoe mooi is dat.”

“Voor bedrijven stellen we powerteams samen waarmee we bepaalde problematieken aanpakken. Dit zijn teams waarin experts van diverse pluimage deelnemen en waarbij innovatie en technologie hoog in het vaandel staat. Soms zoeken we hierbij bewust naar een business model, maar het kan ook zo zijn dit spontaan ontstaat. We werken voor en samen met bedrijven als KLM en Spaarnelanden om functionele onderdelen te ontwikkelen en te produceren. Door partnerships met bijvoorbeeld TU Delft en TNO zoeken we continu naar nieuwe, betere en efficiëntere oplossingen voor de uitdagingen waar die bedrijven voor staan.“

Inspiratie moet je opzoeken

Herman inspireert niet alleen anderen, maar laat zichzelf ook graag regelmatig onderdompelen in nieuwe technieken en mogelijkheden. “Ik houd van technologie en zoek het dan ook graag op. Zo was ik vanochtend nog in Leeuwarden waar we een sessie hadden met promovendi die een waterbrug maakten tussen twee glaasjes water d.m.v. elektrisch geleiding. Dat inspireert mij, ik zie dan direct een nieuw bestaansdoel voor water.Maar ik denk ook verder. Zo brengen technologische ontwikkelingen ook sociaaleconomische vraagstukken met zich mee. Ik geloof er heilig in dat we richting een autonome economie gaan, waarin veel type banen zullen verdwijnen. We moeten mensen hierop voorbereiden, zodat ze inzien hoe de maatschappij zich gaat ontwikkelen. Het is belangrijk dat we technologie niet gaan zien als een bedreiging voor werkgelegenheid, maar dat we leren begrijpen hoe technologie werkt en hoe we ermee om moeten gaan.”

Stilstaan is voor Herman duidelijk geen optie en plannen zijn er genoeg. Wat hem betreft houdt het ondernemen bij de 3D Maker Zone dan ook niet op. “Ik zou het 3D printen graag op internationale schaal neerzetten. Dat je 3D print-shops hebt over de hele wereld, waar je lokaal je aankoop kunt laten printen. Moet je zien wat je daarmee wint in termen van logistiek en distributie.”