Team leiden: hoe ga jij om met conflicten?

Effectieve teams beschikken over een mix van competenties en achtergronden. Je rol als leider is het creëren van een werkomgeving die alle teamleden in staat tot de best mogelijke performance. Daar hoort bij dat je met elkaar groepsnormen vaststelt. Dat geeft inzicht in wat goed functioneren is ondanks onderlinge verschillen en maakt gedrag voorspelbaar. Dat zorgt voor onderling vertrouwen. Het opbouwen van sterke relaties binnen het team helpt om gewaardeerde teamleden die zich minder laten gelden, te betrekken. Het team kan conflicten, die zowel constructief als destructief zijn, dan zelf aan. Lukt dat niet dan heb je een rol in het in goede banen leiden van het conflict. Goed geleid dragen conflicten bij aan beter werk en sterkere relaties binnen het team. Lukt het jou om conflicten in lijn te brengen met de doelen en leiden ze tot beter werk en sterkere relaties?

Tips:
  1. Accepteer dat conflicten bij samenwerken hoort; ze zijn nuttig.
  2. Teamnormen helpen conflicten voorkomen en hanteren.
  3. Bespreek een conflict en ga op zoek naar de oorzaak.
  4. Faciliteer een oplossing en bespreek de best mogelijke alternatieven.
  5. Focus op het werk en de gezamenlijke strategische doelen.

Getriggerd? Laat hieronder je vraag achter en wij nemen contact met je op.