Als de koers helder is,
kun je varen op de elementen

Cultivating Growth

Risór geeft richting en groei. Om dit samen met u te bewerkstelligen is hiervoor het Cultivating Growth landschap ontwikkeld, bestaande uit vijf gebieden die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Afhankelijk van de situatie en de context vraagt een gebied meer of minder aandacht.
Risór gaat met u aan de slag in het gebied dat de hefboom is naar ontwikkeling en verdere groei, of in een combinatie van gebieden.

Zijn en groeien

Het begint allemaal met ‘zijn’. Wie bent u? Heeft u goed zicht op wie u bent en wat de waarde daarvan is voor uw onderneming? Weet u hoe dat beeld zich verbindt met het bedrijf?  Waar staat u voor? En waar staat uw bedrijf dan precies voor? Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Heeft u dat écht scherp?

Kiezen en groeien

Met welke keuzes geeft u richting aan de toekomst? Soms is voor groei afstand nemen noodzakelijk. Zo kunt u uw oorspronkelijke opvattingen en ideeën omzetten naar een heldere richting. Nadenken, reflecteren en scherpte aanbrengen in uw keuzes zodat de bij u en/of uw bedrijf betrokken mensen en organisaties weten wat u wilt. Want hoe weten anderen waar u naar toe wilt als u het zelf niet weet?

Inspireren en groeien

Wat is inspireren eigenlijk, hoe werkt dat voor uzelf en de ander? Hoe zorgt u dat u anderen raakt met uw ideeën en plannen? Hoe werkt bevlogenheid? Wanneer zijn mensen betrokken? En hoe draagt dat bij aan een prettig werkklimaat, ontwikkeling en bedrijfsresultaat?

Ontwikkelen en groeien

Welke strategieën en randvoorwaarden zijn nodig voor ontwikkeling in de door u gekozen richting? Hoe richt u de organisatie in en zorgt u voor ontwikkeling van het bedrijf en de mensen in lijn met de gekozen strategie? En hoe zit het met uw eigen ontwikkeling? Wat heeft u nodig?

Communiceren en groeien

U kunt het allemaal willen en uitdenken. Als u continuïteit in business nastreeft zullen klanten, collega’s en andere betrokkenen aangehaakt moeten blijven. Richtinggevend communiceren én mensen echt verbinden met het bedrijf,  is één van de moeilijkste dingen. Is er bij u of in uw bedrijf te winnen als het gaat om inspirerend, positief en effectief communiceren?